Prevenirea incendiilor şi lupta împotriva acestora, precum şi executarea tuturor activităților de protecție civilă, prin constituirea la nivelul obiectivelor beneficiarilor a unor servicii pentru situații de urgență (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, inclusiv Protecție Civilă), de la categoria I până la categoria a-V-a, reprezintă principalul obiect de activitate al acestei divizii.

FORCE 1 FIRE & RESCUE pune la dispoziția clienților săi următoarele servicii:

 • Servicii de urgență, încadrate cu personal atestat profesional şi instruit în acest sens, echipat şi dotat corespunzător (dispecerat şi patrulă de rond, cu rol de prevenire a incendiilor şi de intervenție în situații de urgență);
 • Asigurarea de autospeciale de stins incendii dotate corespunzător şi încadrate cu echipaje, la obiectivele unde instalațiile automate pentru stingerea incendiilor nu există, sunt defecte, în reparație sau revizie;
 • Executarea unor controale periodice pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor pentru depistarea şi înlăturararea stărilor de pericol ce pot genera inițierea sau dezvoltarea incendiilor, cu informarea operativă a conducerii obiectivului şi elaborarea planului de măsuri pentru remedierea aspectelor deficitare constatate;
 • Supravegherea şi verificarea funcționării  în parametrii proiectați a instalațiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor precum şi a mijloacelor manuale de intervenție (stingătoare, furtune, țevi, etc.) şi revizuirea, repararea şi completarea acestora;
 • Consultanță pentru întocmirea dosarului şi obținerea Avizului de securitate la incendiu, respectiv a Autorizației de securitate la incendiu;
 • Elaborarea documentelor de organizare a activităților pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi a planurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • Consultanță asigurată beneficiarului în vederea  îndeplinirii obligațiilor pe care acesta le are conform legii în cadrul organizării activităților de protecție civilă;
 • Elaborarea documentelor specifice pe linie de protecție civilă;
 • Pentru autoritățile locale: consultanță şi întocmirea documentelor specifice situațiilor de urgență (organigrama serviciu voluntar de urgență, regulamentul de organizare şi funcționare, planul de analiză şi acoperirea riscurilor, planurile de răspuns – de protecție şi intervenție).

Strategia de dezvoltare a societății vizează în primul rând prestările de servicii de stingere a incendiilor şi protecție civilă la obiective mari, complexe şi de importanță deosebită.

Pe linia colaborării cu furnizorii de materiale, accesorii şi echipamente specifice, promovăm relațiile numai cu firme certificate ISO şi autorizate de către organele competente.

Personalul FORCE 1 FIRE & RESCUE deține:

 • Brevete de pompier specialist eliberate de IGSU în domeniul prevenirii incendiilor şi pentru organizarea intervenției;
 • Autorizații de evaluator de risc de incendiu eliberate de IGSU;
 • Atestate de verificator şi expert MLPT pentru categoria “C” securitate la incendiu necesară avizării proiectelor;
 • Autorizații de experți în domeniul mediilor explozive eliberate de INSEMEX Petroşani;
 • Autorizații de salvatori în medii toxice şi explozive eliberate de INSEMEX Petroşani;
 • Autorizații de salvatori de la înălțime eliberate de INSEMEX Petroşani;
 • Brevete de inspectori de protecție civilă;
 • Atestate de specialişti în verificare proiecte (RADTI, RADTP) şi de responsabil supraveghere şi verificare tehnică a instalațiilor sub presiune (RSVTI) eliberate de ISCIR.

Inginerii şi ofițerii din organigrama societății pot acorda asistență tehnică în domeniul securității la incendiu, sprijinind beneficiarii cu soluții pertinente şi eficiente în toate fazele de derulare a unei investiții (proiectare, modernizare, extindere, schimbare de destinație, execuție şi punere în funcțiune) şi pe timpul exploatării construcțiilor şi instalațiilor.

Ai nevoie de mai multe informații? Contactează-ne prin email sau telefon.

suport@force1.ro                           0759.555.550

VALORILE NOASTRE

 • Orientare catre client
 • Munca in echipa
 • Integritate si incredere
 • Initiativa si deschidere

MISIUNEA NOASTRA

ZERO INCIDENTE!